Prihlásenie:

Rozpis obsadenosti ľadových plôch

Aktuálny týždeň 26.4. - 3.5.2017

 1. Umelé trávnaté ihrisko - Skalica
 2. Telocvičňa ČFK Klokočina
 3. Štadión Trnava - vedľajšia plocha
 4. Štadión Trnava - hlavná plocha
 5. Štadión HKM Zvolen - vedľajšia plocha
 6. Štadión HKM Zvolen - hlavná plocha
 7. Štadión HK36 Skalica - vedľajšia plocha
 8. Štadión HK36 Skalica - hlavná plocha
 9. Štadión HK Nitra - vedľajšia plocha
 10. Štadión HK Nitra - hlavná plocha
 11. Štadión HK Dukla Trenčín - vedľajšia plocha
 12. Štadión HK Dukla Trenčín - hlavná plocha
 13. Štadión HK 32 Liptovský Mikuláš - vedľajšia plocha
 14. Štadión HK 32 Liptovský Mikuláš - hlavná plocha
 15. Štadión HC05 B.Bystrica - vedľajšia plocha
 16. Štadión HC05 B.Bystrica - hlavná plocha
 17. Štadión HC Topoľčany - hlavná plocha
 18. Spodná plocha ČFK Klokočina
 19. Pomocné trávnaté ihrisko - Skalica
 20. Hlavné trávnaté ihrisko - Skalica
 21. Hlavná plocha ČFK Klokočina
 22. Atletický areál - Skalica