Štadión HK Levice - hlavná plocha (19.11. - 25.11.2018)

Pondelok

19.11.

R O L B A
ČAS: 07:00 - 07:15
7
ČAS: 07:15 - 08:15
R O L B A
ČAS: 08:15 - 08:30
Škola korčuľ.
ČAS: 08:30 - 09:30
R O L B A
ČAS: 09:30 - 09:45
Okružná
ČAS: 09:45 - 10:30
Tekovská
ČAS: 10:30 - 11:15
R O L B A
ČAS: 11:15 - 11:30
R O L B A
ČAS: 13:00 - 13:15
5
ČAS: 13:15 - 13:45
6
ČAS: 13:45 - 14:15
R O L B A
ČAS: 14:15 - 14:30
HK
Levice
ČAS: 14:30 - 15:30
R O L B A
ČAS: 15:30 - 15:45
3/4
ČAS: 15:45 - 16:45
R O L B A
ČAS: 16:45 - 17:00
HK
škola korčuľ.
ČAS: 17:00 - 18:00
R O L B A
ČAS: 18:00 - 18:15
Kádek
ČAS: 18:15 - 19:15
R O L B A
ČAS: 19:15 - 19:30
Kuruc
ČAS: 19:30 - 20:30
R O L B A
ČAS: 20:30 - 20:45
Hlinčík
ČAS: 20:45 - 21:45
R O L B A
ČAS: 21:45 - 22:00

Utorok

20.11.

R O L B A
ČAS: 07:00 - 07:15
8
ČAS: 07:15 - 07:45
K
ČAS: 07:45 - 08:15
R O L B A
ČAS: 08:15 - 08:30
Škola korčuľ.
ČAS: 08:30 - 09:30
R O L B A
ČAS: 09:30 - 09:45
Dopravná Konopná
ČAS: 09:45 - 10:45
R O L B A
ČAS: 10:45 - 11:00
5
ČAS: 11:00 - 12:00
R O L B A
ČAS: 12:00 - 12:15
R O L B A
ČAS: 13:15 - 13:30
HK
Levice
ČAS: 13:30 - 14:30
R O L B A
ČAS: 14:30 - 14:45
6
ČAS: 14:45 - 15:15
7
ČAS: 15:15 - 15:45
R O L B A
ČAS: 15:45 - 16:00
R O L B A
ČAS: 17:00 - 17:15
A
Muži
ČAS: 17:15 - 18:15
R O L B A
ČAS: 18:15 - 18:30
HK
Levice
ČAS: 18:30 - 19:30
R O L B A
ČAS: 19:30 - 19:45
Mata
Dor
ČAS: 19:45 - 20:45
R O L B A
ČAS: 20:45 - 21:00
Miku
ška
ČAS: 21:00 - 22:00
R O L B A
ČAS: 22:00 - 22:15

Streda

21.11.

Štvrtok

22.11.

R O L B A
ČAS: 08:15 - 08:30
Škola korčuľ.
ČAS: 08:30 - 09:30
R O L B A
ČAS: 09:30 - 09:45
R O L B A
ČAS: 13:30 - 13:45
5
ČAS: 13:45 - 14:45
8
ČAS: 14:45 - 15:15
K
ČAS: 15:15 - 15:45
R O L B A
ČAS: 15:45 - 16:00
1/2
ČAS: 16:00 - 17:00
R O L B A
ČAS: 17:00 - 17:15
HK
Levice
ČAS: 17:15 - 18:15
R O L B A
ČAS: 18:15 - 18:30
A
Muži
ČAS: 18:30 - 19:30
R O L B A
ČAS: 19:30 - 19:45
Ková
čik
ČAS: 19:45 - 20:45
R O L B A
ČAS: 20:45 - 21:00
Mozdík
ČAS: 21:00 - 22:00
R O L B A
ČAS: 22:00 - 22:15

Piatok

23.11.

R O L B A
ČAS: 08:15 - 08:30
Škola korčuľ.
ČAS: 08:30 - 09:30
R O L B A
ČAS: 09:30 - 09:45
Cirkevná
ČAS: 09:45 - 10:45
R O L B A
ČAS: 10:45 - 11:00
R O L B A
ČAS: 12:15 - 12:30
5
ČAS: 12:30 - 13:30
R O L B A
ČAS: 13:30 - 14:00
6
ČAS: 14:00 - 14:30
7
ČAS: 14:30 - 15:00
R O L B A
ČAS: 15:00 - 15:15
8
ČAS: 15:15 - 16:15
R O L B A
ČAS: 16:15 - 16:30
Verejné
korčuľovanie
ČAS: 16:30 - 18:30
R O L B A
ČAS: 18:30 - 19:00
A
Muži
ČAS: 19:00 - 20:00
R O L B A
ČAS: 20:00 - 20:30
Tirala
ČAS: 20:30 - 21:30
R O L B A
ČAS: 21:30 - 21:45
Herc
ČAS: 21:45 - 22:45
R O L B A
ČAS: 22:45 - 23:00

Sobota

24.11.

R O L B A
ČAS: 07:00 - 07:15
K
ČAS: 07:15 - 08:15
R O L B A
ČAS: 08:15 - 08:30
3/4
ČAS: 08:30 - 09:30
R O L B A
ČAS: 09:30 - 09:45
R
ČAS: 09:45 - 10:00
ZÁPAS 8
LV-Trenčín
ČAS: 10:00 - 11:45
R O L B A
ČAS: 11:45 - 12:00
R
ČAS: 12:00 - 12:15
ZÁPAS 7
LV-Trenčín
ČAS: 12:15 - 14:15
R O L B A
ČAS: 14:15 - 14:30
Verejné
korčuľovanie
ČAS: 14:30 - 16:30
R O L B A
ČAS: 16:30 - 17:00
HC
Nová Baňa
ČAS: 17:00 - 18:15
R O L B A
ČAS: 18:15 - 18:30
Tóth
ČAS: 18:30 - 19:30
R O L B A
ČAS: 19:30 - 19:45
Ildža
ČAS: 19:45 - 20:45
R O L B A
ČAS: 20:45 - 21:00
HC
Nová Baňa
ČAS: 21:00 - 22:00
R O L B A
ČAS: 22:00 - 22:15

Nedeľa

25.11.

R O L B A
ČAS: 07:45 - 08:00
1/2
ČAS: 08:00 - 09:00
R O L B A
ČAS: 09:00 - 09:15
HOKEJKY
NA TRETINKY
ČAS: 09:15 - 10:15
R O L B A
ČAS: 10:15 - 10:45
R
ČAS: 10:45 - 11:00
Zápas K
LV-Trenčín
ČAS: 11:00 - 14:15
R O L B A
ČAS: 14:15 - 14:30
Verejné
korčuľovanie
ČAS: 14:30 - 16:30
R O L B A
ČAS: 16:30 - 17:00
EMO
ČAS: 17:00 - 18:15
R O L B A
ČAS: 18:15 - 18:30
Modré
Hviezdy
ČAS: 18:30 - 19:30
R O L B A
ČAS: 19:30 - 19:45
Opav
ský
ČAS: 19:45 - 20:45
R O L B A
ČAS: 20:45 - 21:00