Štadión HK Nitra - vedľajšia plocha (11.12. - 17.12.2017)

Pondelok

11.12.

R
O
L
B
A
ČAS: 07:45 - 08:00
ALEKŠ INCE
ČAS: 08:00 - 09:00
ZOBOR BOJŇ ANSKÁ
ČAS: 09:00 - 10:00
NABR.ML
ČAS: 10:00 - 11:00
ZOBOR BERE COVÁ
ČAS: 11:00 - 12:00
R
O
L
B
A
ČAS: 13:15 - 13:45
KRASO
HK
ČAS: 13:45 - 14:45
R
O
L
B
A
ČAS: 14:45 - 15:00
KRASO
HK
ČAS: 15:00 - 16:00
R
O
L
B
A
ČAS: 16:00 - 16:15
KRASO
HK
ČAS: 16:15 - 17:15
R
O
L
B
A
ČAS: 17:15 - 17:30
4
MODRÍ
ČAS: 17:30 - 18:30
R
O
L
B
A
ČAS: 18:30 - 18:45
4
BIELI
ČAS: 18:45 - 19:45
R
O
L
B
A
ČAS: 19:45 - 20:00
KOM
LOŠI
ČAS: 20:00 - 21:00
R
O
L
B
A
ČAS: 21:00 - 21:15

Utorok

12.12.

R
O
L
B
A
ČAS: 06:15 - 06:30
KRASO
HK
ČAS: 06:30 - 07:30
D
DORAST
ČAS: 07:45 - 08:45
R
O
L
B
A
ČAS: 08:45 - 09:00
HOSPO DÁRSKA
ČAS: 09:00 - 10:00
NABR.ML
ČAS: 10:00 - 11:00
FATRA NSKÁ
ČAS: 11:00 - 12:00
RIŠ ŇOVCE
ČAS: 12:00 - 13:00
R
O
L
B
A
ČAS: 13:15 - 13:45
KRASO
HK
ČAS: 13:45 - 14:45
R
O
L
B
A
ČAS: 14:45 - 15:00
FC
NITRA
ČAS: 15:00 - 16:00
R
O
L
B
A
ČAS: 16:00 - 16:15
KRASO
HK
ČAS: 16:15 - 17:15
R
O
L
B
A
ČAS: 17:15 - 17:30
KONIG
ČAS: 17:30 - 18:45
R
O
L
B
A
ČAS: 18:45 - 19:00
BEHÚL
ČAS: 19:00 - 20:15
R
O
L
B
A
ČAS: 20:15 - 20:30
M.M.
ČAS: 20:30 - 21:30
R
O
L
B
A
ČAS: 21:30 - 21:45

Streda

13.12.

R
O
L
B
A
ČAS: 07:30 - 07:45
D
DORAST
ČAS: 07:45 - 08:45
R
O
L
B
A
ČAS: 08:45 - 09:15
BENKOVA 1-4
ČAS: 09:15 - 10:15
HôRKA
ČAS: 10:30 - 11:30
SV. MARKA
ČAS: 12:00 - 13:15
R
O
L
B
A
ČAS: 13:15 - 13:45
KRASO
HK
ČAS: 13:45 - 14:45
R
O
L
B
A
ČAS: 14:45 - 15:00
KRASO
HK
ČAS: 15:00 - 16:15
R
O
L
B
A
ČAS: 16:15 - 16:45
BR-
3,4,5
ČAS: 16:45 - 17:45
R
O
L
B
A
ČAS: 17:45 - 18:00
URBAN
ČAS: 18:00 - 19:00
R
O
L
B
A
ČAS: 19:00 - 19:15
SALO
ČAS: 19:15 - 20:15
R
O
L
B
A
ČAS: 20:15 - 20:30
AD
TRADE
ČAS: 20:30 - 21:30
R
O
L
B
A
ČAS: 21:30 - 21:45

Štvrtok

14.12.

R
O
L
B
A
ČAS: 06:15 - 06:30
KRASO
HK
ČAS: 06:30 - 07:30
R
O
L
B
A
ČAS: 07:30 - 07:45
ŠG
ČAS: 07:45 - 08:45
MOSTNÁ
ČAS: 09:00 - 10:00
ZOBOR BOB ČEKOVÁ
ČAS: 10:00 - 11:00
NABR. ML
ČAS: 11:00 - 12:00
R
O
L
B
A
ČAS: 12:00 - 12:15
VELKÝ LAPÁŠ
ČAS: 12:15 - 13:15
R
O
L
B
A
ČAS: 13:15 - 13:30
KŇAZ.
SEMINAR
ČAS: 13:30 - 14:30
R
O
L
B
A
ČAS: 14:30 - 15:00
KRASO
HK
ČAS: 15:00 - 16:15
R
O
L
B
A
ČAS: 16:15 - 16:30
3
ŠHT
ČAS: 16:30 - 17:30
R
O
L
B
A
ČAS: 17:30 - 17:45
4
MODRÍ
ČAS: 17:45 - 18:45
R
O
L
B
A
ČAS: 18:45 - 19:00
4
BIELI
ČAS: 19:00 - 20:00
R
O
L
B
A
ČAS: 20:00 - 20:15
HTP
SK
ČAS: 20:15 - 21:15
R
O
L
B
A
ČAS: 21:15 - 21:30
M.M.
ČAS: 21:30 - 22:30
R
O
L
B
A
ČAS: 22:30 - 22:45

Piatok

15.12.

R
O
L
B
A
ČAS: 07:30 - 07:45
ŠG
SLAN ČÍKOVÁ
ČAS: 07:45 - 08:45
R
O
L
B
A
ČAS: 08:45 - 09:00
PLATA NOVA
ČAS: 09:00 - 10:00
ZOBOR JACKOVÁ
ČAS: 10:00 - 11:00
NABR. ML
ČAS: 11:00 - 12:00
R
O
L
B
A
ČAS: 12:45 - 13:00
8
ŠHT
ČAS: 13:00 - 14:00
R
O
L
B
A
ČAS: 14:00 - 14:15
7
ŠHT
ČAS: 14:15 - 15:15
R
O
L
B
A
ČAS: 15:15 - 15:30
KRASO
HK
ČAS: 15:30 - 16:30
R
O
L
B
A
ČAS: 16:30 - 16:45
KRASO
HK
ČAS: 16:45 - 18:00
R
O
L
B
A
ČAS: 18:00 - 18:15
KRASO
HK
ČAS: 18:15 - 19:30
R
O
L
B
A
ČAS: 19:30 - 19:45
MARIO
ČAS: 19:45 - 21:00
R
O
L
B
A
ČAS: 21:00 - 21:15

Sobota

16.12.

R
O
L
B
A
ČAS: 06:45 - 07:00
KRASO
HK
ČAS: 07:00 - 08:00
4
BIELI
ČAS: 08:15 - 09:15
R
O
L
B
A
ČAS: 09:15 - 09:30
4
MODRÍ
ČAS: 09:30 - 10:30
R
O
L
B
A
ČAS: 10:30 - 10:45
3
ŠHT
ČAS: 10:45 - 11:45
R
O
L
B
A
ČAS: 11:45 - 12:00
DANO
ČAS: 12:00 - 13:00
R
O
L
B
A
ČAS: 13:00 - 13:15
NKS
ČAS: 13:15 - 14:15
R
O
L
B
A
ČAS: 14:15 - 15:30
VEREJNÉ
KORČUĽO VANIE
ČAS: 15:30 - 17:00
R
O
L
B
A
ČAS: 17:00 - 18:15
R
O
L
B
A
ČAS: 18:45 - 19:00
LEHOTA
ČAS: 19:00 - 20:00
R
O
L
B
A
ČAS: 20:00 - 20:15

Nedeľa

17.12.

R
O
L
B
A
ČAS: 07:30 - 07:45
KRASO
HK
ČAS: 07:45 - 09:00
JUREN
KA
ČAS: 09:15 - 10:15
R
O
L
B
A
ČAS: 10:15 - 10:30
KONIG
ČAS: 10:30 - 11:30
R
O
L
B
A
ČAS: 11:30 - 12:00
VALÁ
BIK
ČAS: 12:00 - 13:00
R
O
L
B
A
ČAS: 13:00 - 14:00
VEREJNÉ
KORČUĽO VANIE
ČAS: 14:00 - 15:30
R
O
L
B
A
ČAS: 15:30 - 16:45
UNIQA
ČAS: 16:45 - 17:45
R
O
L
B
A
ČAS: 17:45 - 18:00
HC
MOČE NOK
ČAS: 18:00 - 19:00
R
O
L
B
A
ČAS: 19:00 - 19:15
NITRA
SKLO
ČAS: 19:15 - 20:30
R
O
L
B
A
ČAS: 20:30 - 20:45