Štadión HK Nitra - vedľajšia plocha (27.2. - 5.3.2017)

Pondelok

27.2.

R
O
L
B
A
ČAS: 08:30 - 08:45
MOSTNÁ
ČAS: 09:00 - 10:00
ŠURANY
ČAS: 10:00 - 12:00
ČECHY NCE
ČAS: 12:00 - 13:00
R
O
L
B
A
ČAS: 13:00 - 13:30
KRASO
HK
ČAS: 13:30 - 14:30
KRASO
HK
ČAS: 14:45 - 16:00
R
O
L
B
A
ČAS: 16:00 - 16:15
4
ŠHT
ČAS: 16:15 - 17:15
R
O
L
B
A
ČAS: 17:15 - 17:30
3
BIELÍ
ČAS: 17:30 - 18:30
R
O
L
B
A
ČAS: 18:30 - 18:45
KRASO
HK
ČAS: 18:45 - 19:45
R
O
L
B
A
ČAS: 19:45 - 20:00
KOM
LOŠI
ČAS: 20:00 - 21:00
R
O
L
B
A
ČAS: 21:00 - 21:15

Utorok

28.2.

R
O
L
B
A
ČAS: 08:45 - 09:00
NABR.ML
ČAS: 09:00 - 10:00
TULIPÁNO VÁ
ČAS: 10:00 - 11:00
VELKÝ LAPÁŠ
ČAS: 12:00 - 13:00
R
O
L
B
A
ČAS: 13:30 - 13:45
KRASO
HK
ČAS: 13:45 - 14:45
KRASO
HK
ČAS: 15:00 - 16:00
R
O
L
B
A
ČAS: 16:00 - 16:15
KRASO
HK
ČAS: 16:15 - 17:30
R
O
L
B
A
ČAS: 17:30 - 17:45
KONIG
ČAS: 17:45 - 19:00
R
O
L
B
A
ČAS: 19:00 - 19:15
BEHÚL
ČAS: 19:15 - 20:30
R
O
L
B
A
ČAS: 20:30 - 21:30
M.M.
ČAS: 21:30 - 22:30
R
O
L
B
A
ČAS: 22:30 - 22:45

Streda

1.3.

R
O
L
B
A
ČAS: 08:45 - 09:00
PLATA NOVA
ČAS: 09:00 - 10:00
6
ŠHT
ČAS: 10:15 - 11:15
BENKOVA 1-4
ČAS: 11:15 - 12:15
R
O
L
B
A
ČAS: 12:15 - 12:30
SVORADA Sr.DIANA
ČAS: 12:30 - 13:30
R
O
L
B
A
ČAS: 13:30 - 13:45
KRASO
HK
ČAS: 13:45 - 14:45
KRASO
HK
ČAS: 15:00 - 16:00
R
O
L
B
A
ČAS: 16:00 - 16:45
4
ŠHT
ČAS: 16:45 - 17:45
R
O
L
B
A
ČAS: 17:45 - 18:00
BR-
3,4,5,6
ČAS: 18:00 - 19:00
R
O
L
B
A
ČAS: 19:00 - 19:15
SALO
ČAS: 19:15 - 20:15
R
O
L
B
A
ČAS: 20:15 - 20:30
ŠPOR
TOVEC
ČAS: 20:30 - 21:30
R
O
L
B
A
ČAS: 21:30 - 21:45
FAN
CLUB
ČAS: 21:45 - 22:45
R
O
L
B
A
ČAS: 22:45 - 23:00

Štvrtok

2.3.

R
O
L
B
A
ČAS: 08:45 - 09:00
HOSPO DÁRSKA
ČAS: 09:00 - 10:00
SV. MARKA
ČAS: 12:00 - 13:15
R
O
L
B
A
ČAS: 13:15 - 13:45
KRASO
HK
ČAS: 13:45 - 14:45
R
O
L
B
A
ČAS: 14:45 - 15:15
KRASO
HK
ČAS: 15:15 - 16:15
3
BIELÍ
ČAS: 16:30 - 17:30
R
O
L
B
A
ČAS: 17:30 - 17:45
3
MODRÍ
ČAS: 17:45 - 18:45
R
O
L
B
A
ČAS: 18:45 - 19:00
KRASO
HK
ČAS: 19:00 - 20:00
R
O
L
B
A
ČAS: 20:00 - 20:15
HTP
SK
ČAS: 20:15 - 21:15
R
O
L
B
A
ČAS: 21:15 - 21:30
M.M.
ČAS: 21:30 - 22:30
R
O
L
B
A
ČAS: 22:30 - 22:45

Piatok

3.3.

R
O
L
B
A
ČAS: 06:00 - 06:15
5
ŠHT
ČAS: 06:15 - 07:15
R
O
L
B
A
ČAS: 07:15 - 07:45
ŠK
ATLETIK
ČAS: 07:45 - 08:45
R
O
L
B
A
ČAS: 08:45 - 09:00
ZOBOR BOB ČEKOVÁ
ČAS: 09:00 - 10:00
ZOBOR BERE COVÁ
ČAS: 10:00 - 11:00
R
O
L
B
A
ČAS: 13:15 - 13:30
KRASO
HK
ČAS: 13:30 - 14:30
KRASO
HK
ČAS: 14:45 - 15:45
R
O
L
B
A
ČAS: 15:45 - 16:00
KRASO
HK
ČAS: 16:00 - 17:00
4
ŠHT
ČAS: 17:15 - 18:30
R
O
L
B
A
ČAS: 18:30 - 19:00
KRASO
HK
ČAS: 19:00 - 20:00
R
O
L
B
A
ČAS: 20:00 - 20:15
MARIO
ČAS: 20:15 - 21:30
R
O
L
B
A
ČAS: 21:30 - 21:45

Sobota

4.3.

R
O
L
B
A
ČAS: 06:45 - 07:00
3
BIELÍ
ČAS: 07:00 - 08:00
R
O
L
B
A
ČAS: 08:00 - 08:15
3
MODRÍ
ČAS: 08:15 - 09:15
R
O
L
B
A
ČAS: 09:15 - 09:30
4
ŠHT
ČAS: 09:30 - 10:30
R
O
L
B
A
ČAS: 10:30 - 10:45
DANO
ČAS: 10:45 - 11:45
R
O
L
B
A
ČAS: 11:45 - 12:00
NKS
ČAS: 12:00 - 13:00
R
O
L
B
A
ČAS: 13:00 - 14:15
VEREJNÉ
KORČUĽO VANIE
ČAS: 14:15 - 15:45
R
O
L
B
A
ČAS: 15:45 - 16:45
VEREJNÉ
KORČUĽO VANIE
ČAS: 16:45 - 18:15
R
O
L
B
A
ČAS: 18:15 - 19:00
UNIQA
ČAS: 19:00 - 20:00
R
O
L
B
A
ČAS: 20:00 - 20:30
MBM
NR
ČAS: 20:30 - 21:30
R
O
L
B
A
ČAS: 21:30 - 21:45

Nedeľa

5.3.

R
O
L
B
A
ČAS: 07:45 - 08:00
MESTSKÝ
ÚRAD
ČAS: 08:00 - 09:00
R
O
L
B
A
ČAS: 09:00 - 09:15
JUREN
KA
ČAS: 09:15 - 10:15
R
O
L
B
A
ČAS: 10:15 - 10:30
VALÁ
BIK
ČAS: 10:30 - 11:30
R
O
L
B
A
ČAS: 11:30 - 12:00
J
JUNIORI
ČAS: 12:00 - 13:00
R
O
L
B
A
ČAS: 13:00 - 18:00
HC
MOČE NOK
ČAS: 18:00 - 19:00
R
O
L
B
A
ČAS: 19:00 - 19:15
NITRA
SKLO
ČAS: 19:15 - 20:30
R
O
L
B
A
ČAS: 20:30 - 20:45