Štadión HK Nitra - vedľajšia plocha (19.11. - 25.11.2018)

Pondelok

19.11.

REKLAMY
ČAS: 05:00 - 23:59

Utorok

20.11.

REKLAMY
ČAS: 05:00 - 08:45
R
O
L
B
A
ČAS: 08:45 - 09:00
PLATA NOVA
ČAS: 09:00 - 10:00
NABR.ML
ČAS: 10:00 - 11:00
FATRA NSKÁ
ČAS: 11:00 - 12:00
R
O
L
B
A
ČAS: 12:00 - 12:15
VELKÝ LAPÁŠ
ČAS: 12:15 - 13:15
R
O
L
B
A
ČAS: 13:15 - 13:30
R
O
L
B
A
ČAS: 14:45 - 15:00
KRASO
HK
ČAS: 15:00 - 16:00
R
O
L
B
A
ČAS: 16:00 - 16:15
KRASO
HK
ČAS: 16:15 - 17:15
R
O
L
B
A
ČAS: 17:15 - 17:30
KONIG
ČAS: 17:30 - 18:45
R
O
L
B
A
ČAS: 18:45 - 19:00
BEHÚL
ČAS: 19:00 - 20:15
R
O
L
B
A
ČAS: 20:15 - 21:00
M.M.
ČAS: 21:00 - 22:00
R
O
L
B
A
ČAS: 22:00 - 22:15

Streda

21.11.

R
O
L
B
A
ČAS: 08:15 - 08:30
BENKOVA 1-4
ČAS: 08:30 - 09:30
NABR.ML
ČAS: 10:00 - 11:00
SV. MARKA
ČAS: 12:00 - 13:00
V.ZÁLU ŽIE
ČAS: 13:30 - 14:30
R
O
L
B
A
ČAS: 14:30 - 14:45
KRASO
HK
ČAS: 14:45 - 15:45
R
O
L
B
A
ČAS: 15:45 - 16:00
KRASO
HK
ČAS: 16:00 - 17:00
R
O
L
B
A
ČAS: 17:00 - 20:15
R
O
L
B
A
ČAS: 20:15 - 20:30
SALO
ČAS: 20:30 - 21:30
R
O
L
B
A
ČAS: 21:30 - 21:45
AD
TRADE
ČAS: 21:45 - 22:45
R
O
L
B
A
ČAS: 22:45 - 23:00

Štvrtok

22.11.

R
O
L
B
A
ČAS: 06:15 - 06:30
7
ŠHT
ČAS: 06:30 - 07:30
R
O
L
B
A
ČAS: 07:30 - 07:45
J
JUNIORI
ČAS: 07:45 - 08:45
R
O
L
B
A
ČAS: 08:45 - 09:00
HOSPO DÁRSKA
ČAS: 09:00 - 10:00
ZOBOR BOB ČEKOVÁ
ČAS: 10:00 - 11:00
NABR. ML
ČAS: 11:00 - 12:00
R
O
L
B
A
ČAS: 13:00 - 13:15
KŇAZ.
SEMINAR
ČAS: 13:15 - 14:15
R
O
L
B
A
ČAS: 14:15 - 14:30
KRASO
HK
ČAS: 14:30 - 15:30
R
O
L
B
A
ČAS: 15:30 - 15:45
KRASO
HK
ČAS: 15:45 - 16:45
R
O
L
B
A
ČAS: 16:45 - 17:30
3
ŠHT
ČAS: 17:30 - 18:30
R
O
L
B
A
ČAS: 18:30 - 19:00
4
ŠHT
ČAS: 19:00 - 20:15
R
O
L
B
A
ČAS: 20:15 - 20:30
HTP
SK
ČAS: 20:30 - 21:30
R
O
L
B
A
ČAS: 21:30 - 21:45

Piatok

23.11.

R
O
L
B
A
ČAS: 06:00 - 06:15
MIRA
ČAS: 06:15 - 07:15
ŠG
SLAN ČÍKOVÁ
ČAS: 07:45 - 08:45
R
O
L
B
A
ČAS: 08:45 - 09:00
ZOBOR BOJŇ ANSKÁ
ČAS: 09:00 - 10:00
ZOBOR JACKOVÁ
ČAS: 10:00 - 11:00
R
O
L
B
A
ČAS: 11:00 - 11:30
8
ŠHT
ČAS: 11:30 - 12:30
R
O
L
B
A
ČAS: 12:30 - 13:15
7
ŠHT
ČAS: 13:15 - 14:15
R
O
L
B
A
ČAS: 14:15 - 14:30
6
ŠHT
ČAS: 14:30 - 15:30
R
O
L
B
A
ČAS: 15:30 - 15:45
KRASO
HK
ČAS: 15:45 - 17:00
R
O
L
B
A
ČAS: 17:00 - 20:15
R
O
L
B
A
ČAS: 20:15 - 20:30
AMICA
ČAS: 20:30 - 21:30
R
O
L
B
A
ČAS: 21:30 - 21:45
MARIO
ČAS: 21:45 - 23:00
R
O
L
B
A
ČAS: 23:00 - 23:15

Sobota

24.11.

R
O
L
B
A
ČAS: 06:45 - 07:00
KRASO
HK
ČAS: 07:00 - 08:00
KRASO
HK
ČAS: 08:15 - 09:15
R
O
L
B
A
ČAS: 09:15 - 09:30
KRASO
HK
ČAS: 09:30 - 10:30
R
O
L
B
A
ČAS: 10:30 - 10:45
KRASO
HK
ČAS: 10:45 - 11:45
NKS
ČAS: 12:00 - 13:00
R
O
L
B
A
ČAS: 13:00 - 13:30
ZVJS
NR CH
ČAS: 13:30 - 14:30
R
O
L
B
A
ČAS: 14:30 - 15:30
VEREJNÉ
KORČUĽO VANIE
ČAS: 15:30 - 17:00
R
O
L
B
A
ČAS: 17:00 - 18:00
UNIQA
ČAS: 18:00 - 19:00
R
O
L
B
A
ČAS: 19:00 - 19:15
NIKOV
ČAS: 19:15 - 20:15
R
O
L
B
A
ČAS: 20:15 - 20:30

Nedeľa

25.11.

R
O
L
B
A
ČAS: 07:30 - 07:45
VALÁ
BIK
ČAS: 07:45 - 08:45
R
O
L
B
A
ČAS: 08:45 - 09:15
JUREN
KA
ČAS: 09:15 - 10:15
R
O
L
B
A
ČAS: 10:15 - 10:30
KONIG
ČAS: 10:30 - 11:30
R
O
L
B
A
ČAS: 11:30 - 13:00
VEREJNÉ
KORČUĽO VANIE
ČAS: 13:00 - 14:30
R
O
L
B
A
ČAS: 14:30 - 16:00
CTR
NITRA
ČAS: 16:00 - 17:00
R
O
L
B
A
ČAS: 17:00 - 18:00
HC
MOČE NOK
ČAS: 18:00 - 19:00
R
O
L
B
A
ČAS: 19:00 - 19:15
NITRA
SKLO
ČAS: 19:15 - 20:30
R
O
L
B
A
ČAS: 20:30 - 20:45
HANUS
ČAS: 20:45 - 21:45
R
O
L
B
A
ČAS: 21:45 - 22:00