Atletický areál - Skalica (1.10. - 7.10.2018)

Pondelok

1.10.

Utorok

2.10.

ATLET
ČAS: 15:00 - 19:00

Streda

3.10.

Štvrtok

4.10.

ATLET
ČAS: 15:00 - 19:00

Piatok

5.10.

ATLET
ČAS: 15:00 - 19:00

Sobota

6.10.

Nedeľa

7.10.