Štadión HC Topoľčany - hlavná plocha (4.12. - 10.12.2017)

Pondelok

4.12.

5+6
ročník
ČAS: 06:30 - 08:00

`A`
ČAS: 10:00 - 11:30
8+7
ročník
ČAS: 13:30 - 15:00

Brankári
ČAS: 15:15 - 16:30
4
ročník
ČAS: 16:45 - 18:00

VLM
ČAS: 18:15 - 19:15

Cyklo
ČAS: 19:30 - 20:30

Rangers
ČAS: 20:45 - 21:45

Utorok

5.12.

Dorast + Kadeti
ČAS: 06:00 - 07:15
8+7
ročník
ČAS: 07:30 - 09:00

`A`
ČAS: 10:00 - 11:30
5+6
ročník
ČAS: 12:45 - 14:15
Dorast + Kadeti
ČAS: 14:30 - 15:45
3
ročník
ČAS: 16:00 - 17:15

Juniori
ČAS: 17:30 - 18:45

BV
ČAS: 19:00 - 20:00

TOLEV
ČAS: 20:15 - 21:15

Nitr.
Blatnica
ČAS: 21:30 - 22:30

Streda

6.12.


Juniori
ČAS: 06:00 - 07:15

Hollého
ČAS: 09:15 - 10:15

`A`
ČAS: 10:30 - 11:30
8+7
ročník
ČAS: 13:30 - 15:00
Dorast + Kadeti
ČAS: 15:15 - 16:30
`A`
zápas
26. kolo - Trnava
ČAS: 18:00 - 20:15
Old boys HC
ČAS: 20:30 - 21:30

Štvrtok

7.12.


D - J
ČAS: 07:00 - 08:15

`A`
ČAS: 10:00 - 11:30
5+6
ročník
ČAS: 12:45 - 14:15
Kadeti
ČAS: 14:30 - 15:45

Juniori
ČAS: 16:00 - 17:15
4
ročník
ČAS: 17:30 - 18:45

VLM
ČAS: 19:00 - 20:00

LETCI
ČAS: 20:15 - 21:15

Rangers
ČAS: 21:30 - 22:30

Piatok

8.12.


Juniori
ČAS: 06:00 - 07:15
Kadeti
ČAS: 07:30 - 09:00

`A`
ČAS: 09:15 - 10:00
5+6
ročník
ČAS: 12:45 - 14:15
8+7
ročník
ČAS: 14:30 - 16:00

Dorast
ČAS: 16:15 - 17:30
3
ročník
ČAS: 17:45 - 19:15

Kuzmice
ČAS: 19:30 - 20:30

Merašický
ČAS: 20:45 - 21:45

Sobota

9.12.

3
ročník
ČAS: 06:00 - 07:15
0+1+2
ročník
ČAS: 07:30 - 08:30
8+7
zápas
4. kolo - Levice
ČAS: 09:00 - 13:15
Dorast
zápas
1. kolo - Ružinov
ČAS: 14:00 - 16:15

MsU TO
ČAS: 16:30 - 17:30

Klíž
ČAS: 17:45 - 18:45
Krušovce
ČAS: 19:00 - 20:00

Prašice
ČAS: 20:15 - 21:15

Nedeľa

10.12.

4
ročník
ČAS: 07:00 - 08:15
0+1+2
ročník
ČAS: 08:30 - 09:45
Dorast
zápas
2. kolo - HOBA
ČAS: 10:30 - 12:45
Kadeti
zápas
18. kolo - Levice
ČAS: 13:30 - 15:45

Verejné korčuľovanie
ČAS: 16:00 - 17:30

`A`
ČAS: 18:00 - 19:00

Krnča
ČAS: 19:15 - 20:15

PZ
ČAS: 20:30 - 21:30