Štadión HC Topoľčany - hlavná plocha (4.1. - 10.1.2016)

Pondelok

4.1.

4
ročník
ČAS: 06:00 - 07:15
8+9
ročník
ČAS: 08:15 - 09:30
6
ročník
ČAS: 09:45 - 11:00

`A`
ČAS: 11:15 - 12:30

Dorast
ČAS: 12:45 - 14:00

Juniori
ČAS: 14:15 - 15:30

Brankári
ČAS: 15:45 - 16:45
Power skating
ČAS: 17:00 - 18:00

`A`
ČAS: 18:15 - 19:30

Utorok

5.1.

3
ročník
ČAS: 06:00 - 07:15

`A`
ČAS: 09:00 - 09:45

Kuzmice
ČAS: 10:00 - 11:00
8+9
ročník
ČAS: 11:15 - 12:30
6
ročník
ČAS: 12:45 - 14:00
7
ročník
ČAS: 14:15 - 15:30
5
ročník
ČAS: 15:45 - 17:00

`A`
ČAS: 17:15 - 18:30

Juniori
ČAS: 18:45 - 20:00

Streda

6.1.

8+9
ročník
ČAS: 07:45 - 09:00

`A`
ČAS: 09:15 - 10:00

Juniori
ČAS: 10:15 - 11:30
5
zápas
10. kolo - Viedeň
ČAS: 12:00 - 14:15
7
ročník
ČAS: 14:45 - 16:00
6
ročník
ČAS: 16:15 - 17:30
0+1+2
ročník
ČAS: 17:45 - 18:45

MsU TO
ČAS: 19:00 - 20:00

Štvrtok

7.1.

4
ročník
ČAS: 06:00 - 07:15

Juniori
ČAS: 08:30 - 09:30
8+9
ročník
ČAS: 09:45 - 11:00
7
ročník
ČAS: 11:15 - 12:30
6
ročník
ČAS: 12:45 - 14:00
5
ročník
ČAS: 14:15 - 15:30

Dorast
ČAS: 15:45 - 17:00

`A`
ČAS: 17:15 - 18:30

Juniori
ČAS: 18:45 - 20:00

Piatok

8.1.

3
ročník
ČAS: 06:00 - 07:15
8+9
ročník
ČAS: 07:45 - 09:00

`A`
ČAS: 09:15 - 10:00
6
ročník
ČAS: 10:45 - 12:00
7
ročník
ČAS: 12:15 - 13:30

Dorast
ČAS: 13:45 - 15:00

Juniori
ČAS: 15:15 - 16:30
`A`
zápas
35. kolo - Senica
ČAS: 18:00 - 20:15

Sobota

9.1.

3
ročník
ČAS: 06:00 - 07:15
0+1+2
ročník
ČAS: 07:30 - 08:30
6+5
zápas
ČAS: 08:45 - 10:00
5+4
zápas
9. kolo - Trenčín
ČAS: 10:30 - 14:45
Dorast
zápas
31. kolo - Trnava
ČAS: 15:30 - 17:45

Nedeľa

10.1.

3
ročník
ČAS: 06:30 - 07:45
0+1+2
ročník
ČAS: 08:00 - 09:15
4
ročník
ČAS: 09:30 - 10:45
Dorast
zápas
32. kolo - Trnava
ČAS: 11:30 - 13:45
Škola korčuľovania chlapci
ČAS: 16:00 - 17:00

Verejné korčuľovanie
ČAS: 17:00 - 18:30

`A`
ČAS: 19:00 - 20:00

`A`
ČAS: 19:00 - 20:00