FutbalPortal.sk - priamy ťah na bránu HokejPortal.sk - o hokeji bez mantinelov
PANKAC4P464KUBISPPIDzORHrdinaJeZasevHreempe89nobody_xSpeedy Gonzalesgashpo66nemKO88tylerdurdenyuconmatusnrummbertobuboslovanDanka006Bascovanskybluewings9Dady_4slapstickgazdazuzaneckavlozkaRider on the stormalexandergreat8lucky22Petermsympatik :DJerzy.Grotowski bugihollywoodLuukyBBAvsduklapeidon_sihotarsteel-222cvvvLokomotivstevo53NRnitraPRO1BubobubodrobcekSPCuCk0Wolf_18kurri44Martinko123.Myshicka03KubkoslovakSLovANisTKa18cajo295pullijnr77MAJO1461Matto-K-SlovanKikiraSKsedlikIvoRR-HC-KEskankhunt42Riky09deimos9gebulapetino12
SportPortal.sk = FutbalPortal.sk + HokejPortal.sk + TenisPortal.sk - ISSN: 1336-6270 Vydavateľ: Offensive Europe s.r.o. Všetky práva vyhradené.