Prihlásenie:

Rozpis obsadenosti ľadových plôch

Aktuálny týždeň 14.7. - 21.7.2024

 1. Umelé trávnaté ihrisko - Skalica
 2. Telocvičňa ČFK Klokočina
 3. Štadión Trnava - vedľajšia plocha
 4. Štadión Trnava - hlavná plocha
 5. Štadión MHKM Skalica - tréneri
 6. Štadión MHKM Skalica
 7. Štadión HKM Zvolen - veďľajšia plocha
 8. Štadión HKM Zvolen
 9. Štadión HK Nitra - vedľajšia plocha
 10. Štadión HK Nitra - hlavná plocha
 11. Štadión HK Levice - telocvičňa
 12. Štadión HK Levice - hlavná plocha
 13. Štadión HK 32 Liptovský Mikuláš - vedľajšia plocha
 14. Štadión HK 32 Liptovský Mikuláš - hlavná plocha
 15. Štadión HC05 B.Bystrica - vedľajšia plocha
 16. Štadión HC05 B.Bystrica - hlavná plocha
 17. Štadión HC Topoľčany - hlavná plocha
 18. Štadión HC Nové Zámky
 19. Spodná plocha ČFK Klokočina
 20. Pomocné trávnaté ihrisko - Skalica
 21. P&T ICE ARENA TRNAVA
 22. Hlavné trávnaté ihrisko - Skalica
 23. Hlavná plocha ČFK Klokočina
 24. FC NZ UT2
 25. FC NZ UT1
 26. FC NZ Sihpot2
 27. FC NZ Sihot1
 28. FC NZ hlavná plocha
 29. Atletický areál - Skalica