Prihlásenie:

Rozpis obsadenosti ľadových plôch

Aktuálny týždeň 1.6. - 8.6.2023

 1. Umelé trávnaté ihrisko - Skalica
 2. Telocvičňa ČFK Klokočina
 3. Štadión Trnava - vedľajšia plocha
 4. Štadión Trnava - hlavná plocha
 5. Štadión HKM Zvolen - veďľajšia plocha
 6. Štadión HKM Zvolen
 7. Štadión HK36 Skalica - vedľajšia plocha
 8. Štadión HK36 Skalica - hlavná plocha
 9. Štadión HK Nitra - vedľajšia plocha
 10. Štadión HK Nitra - hlavná plocha
 11. Štadión HK Levice - telocvičňa
 12. Štadión HK Levice - hlavná plocha
 13. Štadión HK 32 Liptovský Mikuláš - vedľajšia plocha
 14. Štadión HK 32 Liptovský Mikuláš - hlavná plocha
 15. Štadión HC05 B.Bystrica - vedľajšia plocha
 16. Štadión HC05 B.Bystrica - hlavná plocha
 17. Štadión HC Topoľčany - hlavná plocha
 18. Štadión HC Nové Zámky
 19. Spodná plocha ČFK Klokočina
 20. Pomocné trávnaté ihrisko - Skalica
 21. P&T ICE ARENA TRNAVA
 22. Hlavné trávnaté ihrisko - Skalica
 23. Hlavná plocha ČFK Klokočina
 24. Atletický areál - Skalica