Štadión HK Nitra - vedľajšia plocha (27.1. - 2.2.2020)

Pondelok

27.1.

REKLAMY
ČAS: 05:00 - 20:00
KOM
LOŠI
ČAS: 20:00 - 21:00
R
O
L
B
A
ČAS: 21:00 - 21:15
MAŤO
ČAS: 21:15 - 22:15
R
O
L
B
A
ČAS: 22:15 - 22:30

Utorok

28.1.

R
O
L
B
A
ČAS: 07:30 - 07:45
D
DORAST
ČAS: 07:45 - 08:45
R
O
L
B
A
ČAS: 08:45 - 09:00
FATRA NSKÁ
ČAS: 11:00 - 12:00
R
O
L
B
A
ČAS: 13:15 - 13:30
KRASO
HK
ČAS: 13:30 - 14:30
KRASO
HK
ČAS: 14:45 - 16:00
R
O
L
B
A
ČAS: 16:00 - 16:15
3
ŠHT
ČAS: 16:15 - 17:15
R
O
L
B
A
ČAS: 17:15 - 17:45
SLÁDE
ČKA
ČAS: 17:45 - 18:45
R
O
L
B
A
ČAS: 18:45 - 19:15
BEHÚL
ČAS: 19:15 - 20:15
R
O
L
B
A
ČAS: 20:15 - 20:30
AD
TRADE
ČAS: 20:30 - 21:30
R
O
L
B
A
ČAS: 21:30 - 21:45

Streda

29.1.

R
O
L
B
A
ČAS: 06:15 - 06:30
J
J & D
ČAS: 06:30 - 07:30
R
O
L
B
A
ČAS: 07:30 - 07:45
PLATA NOVA
ČAS: 09:00 - 10:00
ZOBOR BERE COVÁ
ČAS: 10:00 - 11:00
VELKÝ LAPÁŠ
ČAS: 12:00 - 13:00
R
O
L
B
A
ČAS: 14:15 - 14:30
KRASO
HK
ČAS: 14:30 - 15:30
KRASO
HK
ČAS: 15:45 - 17:00
R
O
L
B
A
ČAS: 17:00 - 17:15
R
O
L
B
A
ČAS: 20:15 - 20:30
SALO
ČAS: 20:30 - 21:30
R
O
L
B
A
ČAS: 21:30 - 21:45

Štvrtok

30.1.

R
O
L
B
A
ČAS: 07:30 - 07:45
J
JUNIORI
ČAS: 07:45 - 08:45
R
O
L
B
A
ČAS: 08:45 - 09:00
HOSPO DÁRSKA
ČAS: 09:00 - 10:00
ZOBOR BOB ČEKOVÁ
ČAS: 10:00 - 11:00
BENKOVA 1-4
ČAS: 11:00 - 12:00
R
O
L
B
A
ČAS: 12:00 - 12:15
SV. MARKA
ČAS: 12:15 - 13:15
R
O
L
B
A
ČAS: 13:15 - 13:30
KRASO
HK
ČAS: 13:30 - 14:30
KRASO
HK
ČAS: 14:45 - 15:45
R
O
L
B
A
ČAS: 15:45 - 16:00
3
ŠHT
ČAS: 16:00 - 17:15
R
O
L
B
A
ČAS: 17:15 - 17:30
4
ŠHT
ČAS: 17:30 - 18:45
R
O
L
B
A
ČAS: 18:45 - 19:00
UHNÁK
ČAS: 19:00 - 20:00
R
O
L
B
A
ČAS: 20:00 - 20:15
PROFI
TÍM
ČAS: 20:15 - 21:45
R
O
L
B
A
ČAS: 21:45 - 22:00

Piatok

31.1.

R
O
L
B
A
ČAS: 08:45 - 09:00
ZOBOR BOJŇ ANSKÁ
ČAS: 09:00 - 10:00
ZOBOR JACKOVÁ
ČAS: 10:00 - 11:00
NABR. ML
ČAS: 11:00 - 12:00
TULIPÁNO VÁ
ČAS: 13:00 - 14:00
R
O
L
B
A
ČAS: 14:15 - 14:30
KRASO
HK
ČAS: 14:30 - 15:30
KRASO
HK
ČAS: 15:45 - 17:00
R
O
L
B
A
ČAS: 20:15 - 20:30
AMICA
ČAS: 20:30 - 21:30
R
O
L
B
A
ČAS: 21:30 - 21:45

Sobota

1.2.

R
O
L
B
A
ČAS: 09:15 - 09:30
KRASO
HK
ČAS: 09:30 - 10:30
ŠKOLA
KORČU LOVANIA HK KRASO
ČAS: 10:30 - 11:30
R
O
L
B
A
ČAS: 11:30 - 12:00
NKS
ČAS: 12:00 - 13:00
R
O
L
B
A
ČAS: 13:00 - 13:45
ZVJS
ČAS: 13:45 - 14:45
R
O
L
B
A
ČAS: 14:45 - 15:30
VEREJNÉ
KORČUĽO VANIE
ČAS: 15:30 - 17:00
R
O
L
B
A
ČAS: 17:00 - 17:30
UNIQA
ČAS: 17:30 - 18:30
R
O
L
B
A
ČAS: 18:30 - 18:45
NIKOV
ČAS: 18:45 - 19:45
R
O
L
B
A
ČAS: 19:45 - 20:00
R
O
L
B
A
ČAS: 21:15 - 21:30
JMMK
ČAS: 21:30 - 22:30
R
O
L
B
A
ČAS: 22:30 - 22:45

Nedeľa

2.2.

R
O
L
B
A
ČAS: 07:45 - 08:00
VALÁ
BIK
ČAS: 08:00 - 09:00
R
O
L
B
A
ČAS: 09:00 - 09:15
JUREN
KA
ČAS: 09:15 - 10:15
R
O
L
B
A
ČAS: 10:15 - 10:30
KONIG
ČAS: 10:30 - 11:30
R
O
L
B
A
ČAS: 11:30 - 11:45
R
O
L
B
A
ČAS: 15:30 - 15:45
VEREJNÉ
KORČUĽO VANIE
ČAS: 15:45 - 17:15
R
O
L
B
A
ČAS: 17:15 - 18:00
HC
MOČE NOK
ČAS: 18:00 - 19:00
R
O
L
B
A
ČAS: 19:00 - 19:15
NITRA
SKLO
ČAS: 19:15 - 20:30
R
O
L
B
A
ČAS: 20:30 - 20:45