Štadión HK Nitra - vedľajšia plocha (2.1. - 8.1.2023)

Pondelok

2.1.

R
ČAS: 05:00 - 10:15
R
O
L
B
A
ČAS: 10:15 - 10:30
KRASO
HK
ČAS: 10:30 - 12:45
R
O
L
B
A
ČAS: 12:45 - 13:30
VEREJNÉ
KORČUĽO VANIE
ČAS: 13:30 - 15:00
R
O
L
B
A
ČAS: 15:00 - 16:00
VEREJNÉ
KORČUĽO VANIE
ČAS: 16:00 - 17:30
R
O
L
B
A
ČAS: 17:30 - 18:45
37
ČAS: 18:45 - 19:45
R
O
L
B
A
ČAS: 19:45 - 20:00
38
ČAS: 20:00 - 21:00
R
O
L
B
A
ČAS: 21:00 - 21:15
36
ČAS: 21:15 - 22:15
R
O
L
B
A
ČAS: 22:15 - 22:30

Utorok

3.1.

R
O
L
B
A
ČAS: 06:30 - 06:45
R
O
L
B
A
ČAS: 07:45 - 08:00
KRASO
HK
ČAS: 08:00 - 10:15
R
O
L
B
A
ČAS: 10:15 - 10:30
KRASO
HK
ČAS: 10:30 - 12:45
R
O
L
B
A
ČAS: 12:45 - 13:30
VEREJNÉ
KORČUĽO VANIE
ČAS: 13:30 - 15:00
R
O
L
B
A
ČAS: 15:00 - 16:00
VEREJNÉ
KORČUĽO VANIE
ČAS: 16:00 - 17:30
R
O
L
B
A
ČAS: 17:30 - 19:00
26
ČAS: 19:00 - 20:15
R
O
L
B
A
ČAS: 20:15 - 20:30
28
ČAS: 20:30 - 21:30
R
O
L
B
A
ČAS: 21:30 - 21:45

Streda

4.1.

R
O
L
B
A
ČAS: 06:30 - 06:45
UKF
ČAS: 06:45 - 07:45
R
O
L
B
A
ČAS: 07:45 - 08:00
6
ŠHT
ČAS: 08:00 - 09:00
R
O
L
B
A
ČAS: 09:00 - 09:15
5
ŠHT
ČAS: 09:15 - 10:15
R
O
L
B
A
ČAS: 10:15 - 10:30
KRASO
HK
ČAS: 10:30 - 12:45
R
O
L
B
A
ČAS: 12:45 - 13:30
VEREJNÉ
KORČUĽO VANIE
ČAS: 13:30 - 15:00
R
O
L
B
A
ČAS: 15:00 - 16:00
VEREJNÉ
KORČUĽO VANIE
ČAS: 16:00 - 17:30
R
O
L
B
A
ČAS: 17:30 - 18:00
KRASO
HK
ČAS: 18:00 - 19:00
R
O
L
B
A
ČAS: 19:00 - 19:15
31
ČAS: 19:15 - 20:15
R
O
L
B
A
ČAS: 20:15 - 20:30
R
O
L
B
A
ČAS: 21:45 - 22:00
45
ČAS: 22:00 - 23:00
R
O
L
B
A
ČAS: 23:00 - 23:15

Štvrtok

5.1.

R
O
L
B
A
ČAS: 09:00 - 09:15
8
ŠHT
ČAS: 09:15 - 10:15
R
O
L
B
A
ČAS: 10:15 - 10:30
KRASO
HK
ČAS: 10:30 - 12:45
R
O
L
B
A
ČAS: 12:45 - 13:30
VEREJNÉ
KORČUĽO VANIE
ČAS: 13:30 - 15:00
R
O
L
B
A
ČAS: 15:00 - 16:00
VEREJNÉ
KORČUĽO VANIE
ČAS: 16:00 - 17:30
R
O
L
B
A
ČAS: 17:30 - 18:00
KRASO
HK
ČAS: 18:00 - 19:00
R
O
L
B
A
ČAS: 19:00 - 19:15
24
ČAS: 19:15 - 20:15
R
O
L
B
A
ČAS: 20:15 - 20:30
29
ČAS: 20:30 - 21:30
R
O
L
B
A
ČAS: 21:30 - 21:45
21
ČAS: 21:45 - 22:45
R
O
L
B
A
ČAS: 22:45 - 23:00

Piatok

6.1.

R
O
L
B
A
ČAS: 06:30 - 06:45
R
O
L
B
A
ČAS: 07:45 - 08:00
8
ŠHT
ČAS: 08:00 - 09:00
R
O
L
B
A
ČAS: 09:00 - 09:15
7
ŠHT
ČAS: 09:15 - 10:15
R
O
L
B
A
ČAS: 10:15 - 10:30
KRASO
HK
ČAS: 10:30 - 12:45
R
O
L
B
A
ČAS: 12:45 - 13:30
VEREJNÉ
KORČUĽO VANIE
ČAS: 13:30 - 15:00
R
O
L
B
A
ČAS: 15:00 - 16:00
VEREJNÉ
KORČUĽO VANIE
ČAS: 16:00 - 17:30
R
O
L
B
A
ČAS: 17:30 - 18:45
21
ČAS: 18:45 - 19:45
R
O
L
B
A
ČAS: 19:45 - 20:00
43
ČAS: 20:00 - 21:00
R
O
L
B
A
ČAS: 21:00 - 21:15
27
ČAS: 21:15 - 22:15
R
O
L
B
A
ČAS: 22:15 - 22:30

Sobota

7.1.

R
O
L
B
A
ČAS: 08:45 - 09:00
KRASO
HK
ČAS: 09:00 - 10:45
ŠKOLA
KORČU LOVANIA HK KRASO
ČAS: 10:45 - 11:45
R
O
L
B
A
ČAS: 11:45 - 12:00
NKS
ČAS: 12:00 - 13:00
R
O
L
B
A
ČAS: 13:00 - 13:30
NRCH
ČAS: 13:30 - 14:30
R
O
L
B
A
ČAS: 14:30 - 15:30
VEREJNÉ
KORČUĽO VANIE
ČAS: 15:30 - 17:00
R
O
L
B
A
ČAS: 17:00 - 18:45
40
ČAS: 18:45 - 19:45
R
O
L
B
A
ČAS: 19:45 - 20:00
35
ČAS: 20:00 - 21:00
R
O
L
B
A
ČAS: 21:00 - 21:15
47
ČAS: 21:15 - 22:15
R
O
L
B
A
ČAS: 22:15 - 22:30

Nedeľa

8.1.

R
O
L
B
A
ČAS: 06:15 - 06:30
UKF
ČAS: 06:30 - 07:30
R
O
L
B
A
ČAS: 07:30 - 07:45
30
ČAS: 07:45 - 08:45
R
O
L
B
A
ČAS: 08:45 - 09:15
33
ČAS: 09:15 - 10:15
R
O
L
B
A
ČAS: 10:15 - 10:30
32
ČAS: 10:30 - 11:30
R
O
L
B
A
ČAS: 11:30 - 13:00
VEREJNÉ
KORČUĽO VANIE
ČAS: 13:00 - 14:30
R
O
L
B
A
ČAS: 14:30 - 18:15
R
O
L
B
A
ČAS: 18:15 - 18:30
20
ČAS: 18:30 - 19:30
R
O
L
B
A
ČAS: 19:30 - 19:45
5
ČAS: 19:45 - 21:00
R
O
L
B
A
ČAS: 21:00 - 21:15