Štadión HC Nové Zámky (10.8. - 16.8.2020)

Pondelok

10.8.

Utorok

11.8.

Streda

12.8.

Začiatok Sezóny
ČAS: 05:00 - 23:59

Štvrtok

13.8.

Piatok

14.8.

maľovanie reklám
ČAS: 05:00 - 23:59

Sobota

15.8.

Nedeľa

16.8.