Hlavné trávnaté ihrisko - Skalica (10.1. - 16.1.2022)

Pondelok

10.1.

Utorok

11.1.

Streda

12.1.

Štvrtok

13.1.

Piatok

14.1.

Sobota

15.1.

Nedeľa

16.1.