Hlavné trávnaté ihrisko - Skalica (24.1. - 30.1.2022)

Pondelok

24.1.

Utorok

25.1.

Streda

26.1.

Štvrtok

27.1.

Piatok

28.1.

Sobota

29.1.

Nedeľa

30.1.