Atletický areál - Skalica (2.9. - 8.9.2019)

Pondelok

2.9.

Utorok

3.9.

ATLET
ČAS: 14:00 - 19:00

Streda

4.9.

Štvrtok

5.9.

ATLET
ČAS: 14:00 - 19:00

Piatok

6.9.

ATLET
ČAS: 14:00 - 19:00

Sobota

7.9.

Nedeľa

8.9.