FutbalPortal.sk - priamy ťah na bránu HokejPortal.sk - o hokeji bez mantinelov
samSI621dziny72GambarMirco22Lukash_keNiki_20_06BedaTravnicekFP-misommahekkTome2010denisNR9919delphinPPJO 33 ZVmino52cyfovilli56lubos15riko442ludvo21Hlavný rozhodcalupeskuvoldemortpatreskobystrican353widushpetobriestoNightPPSLovANisTKa18MichellJohanHV71ultrafansďeSegment42DudkaIwetka48Mark21LiborrjanciymishoAltsohl007HC05MatoBBhugosBBpavlo11debo_mhcpalino_nrmato0311sprusaHavel91Wolf_18pargiHKPOPRAD123456789ruckaPatrikĽuptáksmall lebowskirondo37holo..broniqmates888Peter01_tristan_DerienNR
SportPortal.sk = FutbalPortal.sk + HokejPortal.sk + TenisPortal.sk - ISSN: 1336-6270 Vydavateľ: {vydavatel} - Všetky práva vyhradené.